It's wonderful to be a Buddhist!

Met dit motto van Acariya Dhammawiranatha als leidraad willen we gericht inhoud geven aan deze website. Om dit te bewerkstelligen kunnen we putten uit 25 jaargangen van ons vroegere maandblad, zo'n veertigtal publicaties en de meer dan 1.000 leringen die de Acariya in de periode vanaf 1977 heeft gegeven. Deze waardevolle bron van informatie willen wij niet verloren laten gaan.

Samen met Nederlandse en Srilankaanse Boeddhisten zetten we ons in voor de studie van de Dhamma en de praktijk ervan. Naast het organiseren van activiteiten voor kinderen worden er door ons en/of in samenwerking met Srilankaanse monniken speciale dagen georganiseerd.

Bezoekers van onze wekelijkse meditatieavond ervaren de grote voordelen van de oefening en de regelmatige gesprekken met de Acariya.

CIRAM TITTHATU SADDHAMMO!
Dat de Ware Dhamma nog lang stand houdt!