40 jaar archief

In de afgelopen 40 jaar hebben wij een enorm archief opgebouwd.

23 november 1973: De Nederlandse Buddha-Dhamma Stichting wordt opgericht.

1973-1977: Een belangrijk gebeuren was het bezoek van de Zeereerwaarde A. Jinamitto Mahathera aan Nederland in 1974-1975. Dit was het directe gevolg van het bezoek van het hoofd van de Indonesische Sangha, de Zeereerwaarde Sthavira Jinarakkhita (1973)

1977-2001: Een periode waarin door Acariya Dhammawiranatha ongelooflijk veel werk is verzet. Een kleine greep uit de vele activiteiten:

Het opzetten van Boeddhayana Centrum in Den Haag. Door de grote belangstelling werd het opzetten van een centrum op het platteland belangrijk en toen dat te klein werd verruilden we dat voor een grote locatie in Makkinga. Een stap verder was de aankoop van de huidige locatie in Oosterwolde. In tegenstelling tot wat een aantal denken, was dit allemaal een noodzakelijke stap die vooral geinstigeerd werd door de steeds grotere vraag. Dankzij de inzet van Acariya Dhammawiranatha werd ook de bank steeds bereid gevonden om deze financiering te verstrekken. Dit was een unieke ontwikkeling in Nederland en is sindsdien ook niet meer geëvenaard!

In de loop der jaren zijn er gemiddeld in de seizoenen september tot en met mei vier meditatieavonden in het land per week (!) geweest, waarbij de Acariya echt alle hoeken van Nederland heeft bereisd. Naast deze meditatieavonden werden er in die periode minimaal 2 meditatie of studieweekenden (soms 5 dagen of 10 dagen) gehouden. Het gevolg hebben wij nog steeds: werkelijk honderden cassettebanden vol van instructies!

1991 Ehipassiko wordt geopend.

Vanaf 1991 was er ook tweewekelijks Dhamma School voor de kinderen en in de zomermaanden elk jaar een maandcursus van studie en meditatie.

Daarnaast vertaalde de Acariya talloze boeken, artikelen en oorspronkelijke teksten, buiten zijn eigen boeken nog.

Een compilatie maken van alle lofrijke taal die mensen in de loop der jaren hebben geuit over zijn tomeloze inzet voor zijn medemens is onmogelijk. Ieder van ons kan in zijn hart kijken en weten wat dit voor geweldig mooie en waardevolle ontplooiingen teweeg heeft gebracht. Velen stelden in die jaren dat hij op de cruciale momenten in hun leven van onbeschrijflijk grote waarde was geweest en dat zij hem altijd dankbaar zouden blijven, sommigen stelden zelfs dat hij hun leven had gered. Hoe dan ook, voor ons geldt dat al het goede, waardevolle, inspirerende en het geleerde opweegt tegen al het andere! Uit jarenlange notulen van nieuwjaarsvergaderingen kunnen we opmaken dat het bestuur en de groep ondersteuners niet echt in staat waren zijn monniksleven te garanderen, want jaar op jaar lezen we dat aan het einde van de vergadering gesteld wordt dat de groep er naar gaat streven hem in staat te stellen zijn monniksleven te kunnen leiden. Dat wil zeggen zonder ook verantwoordelijk te zijn voor het management van de centra, de financiële druk enz. Dat verklaart ook meer dan velen zich bewust zijn!

2002-2016 Helaas konden we de hypotheeklasten niet meer opbrengen en is alleen nog Ehipassiko in Oosterwolde overgebleven. In tegenstelling tot wat sommigen denken is er geen kapitaal, want zowel de vestiging in Makkinga als in Oosterwolde waren hypothecair belast. Bovendien lag de vestiging in Oosterwolde ook nog eens aan de achterkant helemaal open in verband met een net begonnen verbouwing (die inmiddels ia afgerond). In de laatste 10 jaar hebben we veel gedaan om de huidige locatie bij te houden en onze activiteiten weer op te pakken. Zo is er weer Dhamma School voor de kinderen, is er een maandelijke Sila Dag, zijn er elke week meditatieavonden en . . . staat de Acariya natuurlijk nog steeds voor iedereen klaar om ze met Dhamma raad en daad bij te staan. Gelukkig heeft de Dhamma hier in Ehipassiko nog steeds een basis in Nederland.

2016 Ehipassiko bestaat 25 jaar!